Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος του 2017


Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα είναι «Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος του 2017». Να διαβαστεί ο σκοπός. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θέσπιση νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Ο κ. Θεοπέμπτου.

Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε τη νομοθεσία εδώ που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, όπως για παράδειγμα υγραέριο και ηλεκτρισμό.
Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, να υπάρχουν τούτες οι υποδομές, γιατί διαφορετικά ένας ο οποίος θα αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο -όπως τις χιλιάδες που κυκλοφορούν τώρα στην Ευρώπη, να μην πω περισσότερα- θα πρέπει να έχει την υποδομή να πάρει καύσιμο.
Αυτό όμως που θέλω να τονίσω με την παρέμβασή μου είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τον ιδιωτικό τομέα να αποφασίσει πότε θα δημιουργήσει ο ίδιος τις υποδομές, γιατί ο ιδιωτικός τομέας θα περιμένει να αυξηθούν πολλά τα αυτοκίνητα και μετά να προχωρήσει να κάμει την επένδυση.
Αν περιμένουμε, άρα, τον ιδιωτικό τομέα, σημαίνει ότι όσοι θα αγόραζαν αυτοκίνητα ηλεκτρικά δε θα τα αγοράζουν, γιατί θα φοβούνται ότι δεν έχει υποδομές.
Είναι απαραίτητο το κράτος να αναλάβει την ευθύνη τις πρώτες υποδομές σε καίρια σημεία να τις εγκαταστήσει το ίδιο. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Μάριος Μαυρίδης.
Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως και μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις που πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Αστειευόμενος) Εχάλασές μας τα! Επηαίνναμεν καλά ως δαμαί!
Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Όταν το κράτος χρειάζεται να παρεμβαίνει, να παρεμβαίνει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επηαίνναμεν καλά ως δαμαί, εχάλασές μας τα! Δεύτερη ανάγνωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προοίμιο. Συνοπτικός τίτλος.
Άρθρο 1. Ερμηνεία. Άρθρο 2. Σκοπός του παρόντος Νόμου.
Άρθρο 3. Θέσπιση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής.
Άρθρο 4. Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής.
Άρθρο 5. Μέτρα για προώθηση σημείων επαναφόρτισης τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα. Άρθρο 6. Μέσα μεταφοράς περιορισμένων εναλλακτικών καυσίμων.
Άρθρο 7. Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και ενδιαφερόμενοι φορείς.
Άρθρο 8. Κοινά πλαίσια πολιτικής με άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 9. Εφαρμογή κανόνων κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
Άρθρο 10. Συμμόρφωση εθνικού πλαισίου πολιτικής με την οικεία νομοθεσία και το ενωσιακό κεκτημένο.
Άρθρο 11. Κοινοποίηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Επιτροπή.
Άρθρο 12. Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Άρθρο 13. 2761 Τεχνικές προδιαγραφές σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Άρθρο 14. Διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης.
Άρθρο 15. Σύναψη συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 16. Διαχειριστής συστήματος διανομής.
Άρθρο 17. Από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία.
Άρθρο 18. Τεχνικές προδιαγραφές της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία.
Άρθρο 19. Εγκατάσταση ηλεκτρικού ανεφοδιασμού σε αερολιμένες προς χρήση από ακινητοποιημένα αεροσκάφη.
Άρθρο 20. Δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο.
Άρθρο 21. Τεχνικές προδιαγραφές δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού με υδρογόνο. Άρθρο 22. Εγκατάσταση σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε θαλάσσιους λιμένες.
Άρθρο 23. Ορισμός θαλάσσιων λιμένων οι οποίοι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα σημεία ανεφοδιασμού με LNG. Άρθρο 24. Δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με LNG.
Άρθρο 25. Δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με CNG.
Άρθρο 26. Τεχνικές προδιαγραφές δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού με CNG.
Άρθρο 27. Ενημέρωση των χρηστών.
Άρθρο 28. Έκδοση Διαταγμάτων.
Άρθρο 29. Έκδοση Κανονισμών. Άρθρο 30. Μέτρα στήριξης για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Άρθρο 31. Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή.
Άρθρο 32. Υποχρέωση υποβολής πληροφοριών.
Άρθρο 33. Διοικητικά πρόστιμα.
Άρθρο 34. Αδικήματα και ποινές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαράντα τρεις παρόντες, κύριε Πρόεδρε. Σαράντα τρεις ψήφοι υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος του 2017.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίστε για το σύνολο του νομοσχεδίου με αριθμό 14 στην ημερήσια διάταξη, παρακαλώ. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τριάντα εννέα παρόντες, κύριε Πρόεδρε. Τριάντα εννέα ψήφοι υπέρ. 2762
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Κτυπά τη σφύρα.) Το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε νόμο.

Εκπτώσεις σε road tax παλιών αυτοκινήτων ντήζελ

Πάμε στο υπ’ αριθμόν 8 θέμα, που είναι και αυτό εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».
Είναι πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Χριστάκη Τζιοβάνη, Αντρέα Φακοντή και Κώστα Κώστα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.
Παρακαλώ τη γραμματέα να διαβάσει το σκοπό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μείωση του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας που καταβάλλουν ιδιοκτήτες συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων με μεγάλο κυβισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;
Να παρακαλέσω να είσαστε σύντομοι. Ιδιαίτερα αν μιλάνε πέραν του ενός βουλευτές από το ίδιο κόμμα και αιτιολογούν το ίδιο ζήτημα, να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Ο κ. Προκοπίου.
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι συνάδελφοι, Ο σκοπός της πρότασης νόμου είναι η μείωση των τελών κυκλοφορίας για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων που είναι με μεγαλύτερο κυβισμό. Σ’ αυτές τις κατηγορίες εμπίπτουν κυρίως τα μονοκάμπινα και τα διπλοκάμπινα πετρελαιοκίνητα οχήματα, τα οποία είναι και μεγάλης ηλικίας και φέρουν μηχανή με κυβισμό από 2 250 κυβικά εκατοστά, cc, και δεν υπερβαίνουν τα 2 850 κυβικά εκατοστά. Με αυτή την πρόταση προσπαθούμε να άρουμε μία αδικία, γιατί ήδη να πω ότι και η μείωση που θέλουμε να επιφέρουμε είναι… Μέχρι στιγμής πλήρωναν 10 σεντ ανά κυβικό εκατοστό και τώρα θα τα φέρουμε έτσι ώστε με τη μείωση αυτή να πληρώνουν 7 σεντ ανά κυβικό εκατοστό. Ο λόγος είναι ότι είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι ιδιοκτήτες κυρίως αυτών των οχημάτων ανήκουν στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του λαού μας. Κυρίως, τα χρησιμοποιούν γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πατατοπαραγωγοί, αμπελουργοί, φθαρτοπαραγωγοί κ.λπ. Ήταν υψηλό το τέλος κυκλοφορίας για αυτές τις κατηγορίες, γιατί την τότε εποχή, που μπήκε δηλαδή αυτό το τέλος, το πετρέλαιο κίνησης ήταν πολύ χαμηλό σε σύγκριση με την τιμή της βενζίνης. Τώρα, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει γίνει το ίδιο. Επομένως -και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος- δίνουμε κίνητρο σε πάρα πολλούς από αυτούς τους ιδιοκτήτες, λόγω του ότι ήταν παλιά, πρώτον, και, δεύτερον, ότι πλήρωναν υψηλό τέλος και πολλοί τα έχουν ακινητοποιήσει. Έτσι, τους δίνουν ένα κίνητρο, ώστε αυτοί να τα επαναφέρουν στην κυκλοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Θεοπέμπτου θέλει να μιλήσει.
Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να εξηγήσω γιατί θα τοποθετηθούμε ως Κίνημα Οικολόγων εναντίον αυτής της τροποποίησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.
Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, κύριε Πρόεδρε, μέσα στις εκθέσεις του για το 2015 και το 2016 για την ποιότητα του αέρα αναφέρει ότι στην Κύπρο χάνονται πεντακόσιες με εφτακόσιες ενενήντα ζωές πρόωρα, λόγω των αιωρούμενων σωματιδίων τα οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρά μας. Για τον ίδιο λόγο θα δείτε και τις προτάσεις τις οποίες ετοιμάζει τώρα ο δήμαρχος του Λονδίνου, για να αποσύρουν τα αυτοκίνητα diesel, τα οποία είναι γνωστά για τα αιωρούμενα σωματίδια και τη βλάβη που προκαλούν στην ανθρώπινη υγεία. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνουμε είναι για να βελτιώνουμε και την ποιότητα της υγείας μας.
Με το να βοηθήσουμε αυτά τα αυτοκίνητα να επανέλθουν πίσω στην κυκλοφορία δεν κάνουμε καλό στο περιβάλλον μας και στην υγεία των ανθρώπων.
Γι’ αυτό το λόγο εγώ θα ανέμενα από την κυβέρνηση, η οποία εναντιώνεται σε αυτή την πρόταση νόμου, να φέρει και μέτρα, ούτως ώστε να φύγουν τα πιο πολλά τουλάχιστον αυτοκίνητα diesel από τις πόλεις. Να υπενθυμίσω ότι στις άλλες χώρες υπάρχει ζώνη χαμηλών ρύπων ή απαγορεύεται η είσοδος ορισμένου κυβισμού οχημάτων μέσα στην πόλη.
Γι’ αυτό εμείς ως Κίνημα Οικολόγων θα τοποθετηθούμε ενάντια σ’ αυτή την πρόταση νόμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Δημητρίου.
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως και πριν από δεκαπέντε μέρες, όταν ζητήσαμε την αναβολή δηλαδή, είμαστε θετικοί στην πρόταση νόμου τη συγκεκριμένη, αν και θα επιθυμούσαμε όπως αυτή συμπεριλαμβανόταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο που θα βλέπαμε και στην επιτροπή μετά από μια νέα πρόταση του προέδρου της επιτροπής σε σχέση με τα τέλη στις άδειες κυκλοφορίας. Αυτό δεν έγινε εφικτό. Συζητούμε σήμερα το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο τοποθετούμαστε θετικά, είμαστε υπέρ. Είναι μία στρέβλωση που υπάρχει και ελπίζουμε να διορθωθεί. Όσο για τα όσα έχει αναφέρει ο κ. Θεοπέμπτου, τα πολύ ορθά, ας δώσουμε κίνητρα να αποσυρθούν αυτά τα αυτοκίνητα. 25 Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Χρίστου.
ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως ΕΛΑΜ θεωρούμε τη μείωση των τελών κυκλοφορίας στις συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων ως κάτι αναγκαίο και θετικό, γιατί ακριβώς το χρησιμοποιούν κυρίως χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας. Επίσης, επί της ευκαιρίας να αναφέρω ότι πάνω σε αυτή τη λογική το ΕΛΑΜ κατέθεσε πρόταση για γενική μείωση κατά 20% των τελών κυκλοφορίας. Το μέτρο αυτό θα δώσει ανάσα στους συμπολίτες μας που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα και ταυτόχρονα θα περιορίσει τον καθαρά φοροεισπρακτικό χαρακτήρα που έχει αυτό το τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Ηλίας Μυριάνθους.
Η. ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά έχει αναφερθεί, κύριε Πρόεδρε, η μείωση αυτού του τέλους στα μονοκάμπινα και διπλοκάμπινα ουσιαστικά έχει μεγαλύτερο όφελος για τα άτομα τα οποία ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Είναι εδώ ακριβώς που θα ήθελα να πω ότι, αν υπήρχε το μητρώο αγροτών, με το οποίο θα ήταν πιο στοχευμένη η συγκεκριμένη ωφέλεια, θα μπορούσε ακριβώς αυτό το όφελος να το έχει μόνο αυτή η κατηγορία συμπολιτών μας, οι οποίοι ουσιαστικά ζουν στην περιφέρεια και το επιχείρημα ακριβώς που είχε αναφερθεί από τον αγαπητό συνάδελφο κ. Θεοπέμπτου περί ρύπανσης στα αστικά κέντρα δε θα ήταν και τόσο τεράστιο. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι μέσα από αυτή την πρόταση νόμου έρχεται επιπρόσθετα ένα αντισταθμιστικό μέτρο για αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας, οι οποίοι να μην ξεχνούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει αρκετά από τα ωφελήματά τους, όπως ένα από αυτά ήταν και το επίδομα θέρμανσης. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ακριβώς ότι το μέτρο αυτό, λόγω της χαμηλής εισοδηματικά τάξης που χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα οχήματα, έρχεται να ενισχύσει ακριβώς αυτή την προσπάθεια από οικονομικής άποψης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φακοντής.
Α. ΦΑΚΟΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θυμίσω απλώς ότι παρόμοια μείωση στα τέλη κυκλοφορίας του ίδιου τύπου οχημάτων αλλά με μικρότερο κυβισμό είχαμε ψηφίσει ως Βουλή πριν από δύο-τρία χρόνια. Μειώσαμε δηλαδή το τέλος κυκλοφορίας από 10 σεντ το κυβικό στα 7 σεντ, όπως είναι και η συγκεκριμένη πρόταση νόμου γι’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων με το συγκεκριμένο κυβισμό. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που έχουν πει ότι αυτά τα οχήματα κατά βάση χρησιμοποιούνται από τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα του λαού μας και κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν στην ύπαιθρο και το μέσο αυτό είναι αναγκαίο και για τη μετακίνησή τους, αλλά και για την απασχόλησή τους. Να σημειώσω επίσης ότι το τέλος κυκλοφορίας ήταν ψηλό με τη λογική ότι τα πετρελαιοκίνητα οχήματα στο παρελθόν πλήρωναν χαμηλότερο καύσιμο απ’ ό,τι τα βενζινοκίνητα. Εάν κάποιος πάει λίγα χρόνια πριν, θα δει ότι στην τιμή της βενζίνης σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου υπήρχε μεγάλη διαφορά, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου ήταν πολύ χαμηλότερη από την τιμή της βενζίνης, και ήταν με βάση αυτή τη λογική που τα πετρελαιοκίνητα οχήματα πλήρωναν πολύ υψηλότερο τέλος κυκλοφορίας. Μιλούμε για κατά βάση πετρελαιοκίνητα οχήματα. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλά από αυτά τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω του ψηλού τέλους. Αν κάνουμε μία απλή σύγκριση, κύριε Πρόεδρε, θα δούμε ότι αυτά τα οχήματα πληρώνουν σήμερα γύρω στα €300 τέλος κυκλοφορίας και κάνουμε τη σύγκριση με ένα φορτηγό εφτάμισι τόνων, το οποίο σήμερα πληρώνει τέλος κυκλοφορίας €200, ή με ένα φορτηγό δώδεκα τόνων, που πληρώνει €250 τέλος κυκλοφορίας, ή με ένα μίνι-μπας, το οποίο πληρώνει €100, ή με ένα ταξί, που πληρώνει €100. Αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει. 26 Γι’ αυτό και εμείς επιμένουμε και θα υπερψηφίσουμε την πρόταση νόμου και παράλληλα, ναι, καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή ή να ετοιμάσει σχέδιο με κίνητρο οικονομικό για την απόσυρση των παλιών οχημάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουλίας εννά πει άλλα ποτούτα που είπε ο κ. Προκοπίου;

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: Εννά πω άλλα, κύριε Πρόεδρε, και να σου πω και μιαν ωραία πληροφόρηση, που έν’ πολλά σπουδαία να την ακούσουν οι συνάδελφοι για τις τιμές των πετρελαίων. Έχω μεγάλο σεβασμό στο Κίνημα των Οικολόγων και ιδιαίτερα στον κ. Θεοπέμπτου για το σπουδαίο έργο που επιτελούν. Φυσικά στο Καρπάσι είμαστε όλοι οικολόγοι, κύριε Θεοπέμπτου, για να ξέρεις. Mεγαλώσαμε μέσα στο πράσινο και, παρά το ότι στο Ριζοκάρπασο ήταν δασώδης η περιοχή, ο κόσμος εφύτευε καλλωπιστικά δέντρα, κυπαρίσσια, ευκάλυπτους, παρά ταύτα εφυτεύκαν δηλαδή, α! Από εκεί καταγόμαστε και υπερασπίζομαι το έργο σας. Όμως ο δήμαρχος του Λονδίνου δε μου πολλοκολλά μες τούντην δυσκολία των αγροτών των δικών μας. Έν’ σωστό το έργο αλλά...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Αστειευόμενος) Έντζιεν που το Καρπάσι τζιαι τζιείνος όμως!

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: Θέλω να πληροφορήσω το σώμα, κύριε Πρόεδρε, ότι έκαμα στην επιτροπή Συγκοινωνιών με τον Αντρέα το Φακοντή. Τούτα που είπε και οι άλλοι συνάδελφοι έν’ σωστά. Κατά κύριο λόγο, όταν αλλάξαμε την πολιτική μας και πήγαμε στο να εκσυγχρονιστούμε με τους ρύπους και ούτω καθεξής, πολλύν κόσμο τον αδικήσαμε, διότι είχαν... Το πετρέλαιο ήταν φτηνό και τα τέλη ήταν πολύ ψηλά. Ας πούμε, ένα αυτοκίνητο τριάντα αλόγων επλήρωνε τριακόσιες λίρες άδεια κυκλοφορίας. Μετά αντιστρέψαμε τους όρους και όλος αυτός ο κόσμος που έμεινε με αυτά τα οχήματα επλήρωσε τη νύφη και κατά κύριο λόγο είναι οι αγρότες μας, οι γεωργοκτηνοτρόφοι, οι αγρότες. Απ’ ό,τι μου εξήγησε ο σημερινός πρόεδρος είναι εκείνους που ευκολύνουμε. Και προχθές -όλως τυχαίως- στην Ξυλοτύμπου είχε ένα ωραίο πάρκο, που ένας σπουδαίος κύριος -ο Κώστας ο Αντρέου- συγκεντρώνει παλιά μηχανήματα, και είχε και μια πόμπα -αυτή που βάλλουν πετρέλαιο λέγεται “πόμπα”, όταν βάλλουμεν καύσιμα- η οποία ήταν του ’80 και πάνω έμεινε η τιμή. Ήταν πενήντα τέσσερα μιλς το γαλόνι, ένα γαλόνι έχει τεσσεράμισι λίτρα. Δηλαδή πενήντα τέσσερα μιλς είναι σχεδόν έντεκα γρόσια, ένα σελίνι είχε πενήντα μιλς, ήταν πενήντα τέσσερα. Το λέω τούτο, για να καταδείξω πού εφτάσαμε στις τιμές! Είναι όπως επααίνναμεν στην εκκλησιά, εβάλλαμεν ένα διπλοσέλινο, κανένα πεντοσέλινο, ο επίτροπος της εκκλησιάς, άμα του έβαλλες ένα πεντοσέλινο, ήταν πολύ ικανοποιημένος. Όταν εμπήκε το ευρώ, ένα ευρώ έν’ δώδεκα σελίνια, είναι δώδεκα σελίνια. Άρα, οι αδύνατες τάξεις επληρώσαν τη νύφη με τούτες τις τέχνες όλες που σοφιστήκαμε. Με αποτέλεσμα οι αδύνατες τάξεις, όπως ήταν οι αγρότες μας, οι γεωργοκτηνοτρόφοι μας, αφήκαμέν τους τούτα τα ψηλά τέλη, και τούτη είναι μία μικρή διορθωτική πράξη που γίνεται.
Άρα, μπορεί να ρυπαίνουμε, αλλά οι αγρότες, κύριε Θεοπέμπτου μου, έν’ με το τράκτορ των εξήντα αλόγων που καλλιεργούν το χωράφι. Τι θα κάμουμε; Πώς θα έρτουν τα αγγουράκια, οι ντομάτες, τα βαζάνια εις το τραπέζι του κόσμου; Έν’ οι αγρότες που εννά τα καλλιεργήσουν.

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Εννά του τρώει διπλάσια τιμή ύστερα.
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: Εάν έσιει καμιά τέχνη άλλη, καλλύττερη, να την κάμουμε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λιλλήκας. (Αστειευόμενος) Ήταν διαφορετικά που είπες, πράγματι, κύριε Κουλία!
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: Είσαι ικανοποιημένος, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ναι, ναι. 27
Γ. ΛΙΛΛΗΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, Νομίζω υπάρχει συναντίληψη ως προς την ορθότητα της πρότασης του συναδέλφου, του κ. Προκοπίου, δηλαδή ιδιαίτερα τη φιλοσοφία που διέπει την πρότασή του, που είναι η απονομή περισσότερης κοινωνικής δικαιοσύνης και η αποκατάσταση μίας αδικίας. Όμως θα έλεγα ότι θα αποκαθίστατο πλήρως η αδικία -παρ’ ότι θα στηρίξουμε την πρόταση, θα ψηφίσουμε υπέρ- εάν προστίθεντο κάποια κριτήρια. Δηλαδή να ικανοποιηθούν εκείνοι που πράγματι θέλετε να ικανοποιηθούν και όχι κάποιοι άλλοι. τους οποίους είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτούς που αποσκοπείτε να ικανοποιήσετε. Ναι, πρέπει να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τους γεωργοκτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους κατοίκους των ορεινών περιοχών που μετακινούνται προς την πόλη καθημερινά και έχουν μια μεγάλη δαπάνη για να παραμείνουν στην ύπαιθρο, περισσότερη από μας που ζούμε στις πόλεις -σ’ αυτή την πρότασή σας θα έλεγα να βάλετε μέσα κοινωνικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια, αν θέλετε- αλλά από αυτή την πρότασή σας όπως είναι θα επωφεληθούν και κάποιοι άλλοι που έχουν μεγάλα οχήματα, έχουν μεγάλη οικονομική άνεση και οι οποίοι θα επωφεληθούν από αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σε κάποια στιγμή αυτή η...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκλεισά σας;
Γ. ΛΙΛΛΗΚΑΣ: Έτσι φαίνεται, κύριε Πρόεδρε. Αποφασίσατε να μου αφαιρέσετε το λόγο για κάποιο λόγο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όι, εν το ήθελα να το κάμω τούτο, αλλά, αν πατήσετε ξανά το κουμπί σας, νομίζω θα μιλήσετε.

Γ. ΛΙΛΛΗΚΑΣ: Επανήλθε, κύριε Πρόεδρε. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα έπρεπε ίσως να μπει και κάποιο χρονικό όριο λήξης, διότι, αν ο στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε μια αδικία, αλλά ταυτόχρονα δε θέλουμε να βλάψουμε το περιβάλλον -διότι οι επισημάνσεις του αγαπητού συναδέλφου, του κ. Θεοπέμπτου, νομίζω ότι είναι επίσης ορθές και πρέπει να μας απασχολήσουν- θα έπρεπε να μπει κάποιο χρονικό όριο, ούτως ώστε να βοηθηθούμε και η κυβέρνηση να φέρει και τα κίνητρα, για να υπάρξει μια αλλαγή όλων αυτών των οχημάτων, έτσι ώστε να έχουμε και την κοινωνική δικαιοσύνη, τη στήριξη αυτών των κοινωνικών τάξεων από τη μια...

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Ζητήσαμε να γίνει σχέδιο απόσυρσης. Θα το επιδιώξουμε μετά.
Γ. ΛΙΛΛΗΚΑΣ: Και από την άλλη να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Λιλλήκα. Να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση, κυρία Δημητρίου, σας παρακαλώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Τροποποίηση του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου. Άρθρο 2. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. Άρθρο 3.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για τα άρθρα, σας παρακαλώ. (Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) Για να ελέγχουμε αν είσαι συνέχεια δαμαί.
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: Καλά, κύριε, αν θέλω να πάω δίπλα να ψηφίσω, τι πειράζει δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 28 Ένα ’πού τα καλά που μας έκαμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι που πήαινναμε ποτζιεί ποδά μες στη Βουλή. Τωρά δυσκολευκούμαστε λλίον, ώσπου να βρούμε τρόπο να της γελάσουμε τζιαι τούτης.
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: Θυμάστε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Αστειευόμενος) Να το κρατούμε ’πού το τηλέφωνο. Παρακαλώ να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαράντα δύο παρόντες, κύριε Πρόεδρε. Σαράντα ψήφοι υπέρ, δύο κατά και καμία αποχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με σαράντα ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία επί του συνόλου. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαράντα τρεις παρόντες. Σαράντα μία ψήφοι υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Κτυπά τη σφύρα.) Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο.

Η συζήτηση για την αναφορά σε σχέδια υπηρεσίας να "ακούει ψιθυριστή φωνή"

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων
ΙA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄

Συνεδρίαση 9ης Ιουνίου 2017
Η πρώτη φορά:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να ρωτήσω αν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής.
Ο κ. Θεοπέμπτου.
Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ:
Κύριε Πρόεδρε, τούτο το θέμα εσυζητήσαμέν το στην επιτροπή. Θέλω να μου επιτρέψετε να διαβάσω στην ολομέλεια ένα από τα κομμάτια των σχεδίων υπηρεσίας, μια ’πού τες προδιαγραφές για την πρόσληψη, η οποία λέει το εξής: «Να διαπιστωθεί η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ακρόαση ακέραιη για κανονικούς ήχους και να είναι ικανός...»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει;
Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ:
«Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ακρόαση ακέραιη για κανονικούς ήχους και να είναι ικανός να ακούει μια ψιθυριστή φωνή με το καλύτερο αφτί από τεσσεράμισι μέτρα και με το χειρότερο αφτί από ενάμισι μέτρο».
(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές)
Αυτή είναι μια ’πού τες προδιαγραφές των σχεδίων υπηρεσίας. Όταν το συζητούσαμε τούτο το κομμάτι, κύριε Πρόεδρε στην επιτροπή, εγώ ανέφερα ότι τη σήμερον ημέρα έχουμε ακουολογικά τεστ, έσιει γιατρούς, έσιει τεστ που κάμνεις με frequencies, με sensitivities. Έσιει τρόπο να το καθορίσεις. Φανταστήκατε τι θα συνέβαινε αν απορριφθεί κάποιος τζιαι τι είδους συζητήσεις θα κάμνουμε, αν ακούει ή αν δεν ακούει ψιθυριστά πού τεσσεράμισι ή ανάμισι μέτρο;
Επομένως, εγώ πρέπει να πω ότι έκαμα την παρατήρησή μου στην επιτροπή, το σχέδιο ήρθε όπως
είναι μπροστά μας και εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ τέτοιου νομοσχεδίου, γι’ αυτό θα τοποθετηθούμε εναντίον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μάλιστα.
Ο κ. Γιώργος Προκοπίου.
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ:
Να πάει πίσω να το σάσει...
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, ήταν...
(Θόρυβος στην αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο πρόεδρος της επιτροπής μιλά!
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ:
Όι ψιθυριστά. Αντιναχτά!
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Πράγματι έχει, είχε δίκαιο και έχει δίκαιο ο κ. Θεοπέμπτου. Το αντιμετωπίσαμε όλα τα μέλη της
επιτροπής, το είδαμε αυτό, όμως δώσαμε εντολή τζιαι στες υπηρεσίες -όι τες δικές μας, αλλά τις υπηρεσίες του υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας- μας απάντησαν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν, αυτό ισχύει μες στους κανονισμούς και γι’ αυτό το έφερα. Αλλά είναι τόσα πολλά που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Αυτό μας ειπώθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάτι ήξερε ο κ. Γιώργος Γεωργίου -και η επιτροπή Νομικών- που είπε πολλά ’πού τούτα να φεύκουν
μακριά από κοντά μας!
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Εμείς, Πρόεδρε, εμείς το διακωμωδήσαμε τζιαι λίγο βάσει τζιαι του τραγουδιού που λέει “σιγανά και
ψιθυριστά”! Εν πάση περιπτώσει, αυτό ίσχυε, αυτό μας ανέφεραν και αυτό εφέραν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Λουκαΐδης.
Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε, η κοινοβουλευτική μας ομάδα εισηγείται αναβολή, αναβολή ψήφισης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πες το δυνατά, γιατί έν’ πάνω ’πού τεσσεράμισι μέτρα τζιαι εν ακούμε!
Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:
Εισηγούμαστε να αναβληθεί η ψήφιση, γιατί όντως νομίζω ότι προκύπτει ένα ζήτημα που αφορά τη
σοβαρότητα αυτής της πρόνοιας τζιαι κατά πόσο υπάρχουν άλλοι τρόποι πιο σύγχρονοι, για να διαπιστώνεται, αν χρειάζεται να διαπιστώνεται, η ακοή κάποιου...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τζιαι υπάρχει αυτή η ανάγκη πράγματι; Δηλαδή δεν είναι και...
Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:
Ό,τι και να συμβαίνει, η συγκεκριμένη πρόνοια δεν ακούεται καθόλου καλά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μάλιστα. Ωραία.
Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:
Μιας τζιαι μιλούμε για ακοή!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ε, μπαίνει θέμα αναβολής, κύριοι...
Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:
Να πάει πίσω για συζήτηση να δούμε αν υπάρχει άλλος τρόπος κάλυψης αυτής της ανάγκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αλλά υπάρχει, αιωρείται τώρα και η πρόταση αναβολής. Έτσι όπως θα μιλάτε, κύριε Δημητρίου,
καλύψετέ το τζιαι τούτο, σας παρακαλώ.
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει όντως αναχρονισμός στα σχέδια υπηρεσίας και αυτό που ανέφερε ο κ.
Θεοπέμπτου είναι ένας από τους αναχρονισμούς. Η πραγματικότητα είναι, γιατί το ερευνήσαμε λίγο, ότι ο έλεγχος γίνεται με ειδική μηχανή και είναι το λεγόμενο ‟whisper test”, δοκιμή ψιθύρου. Αλλά, όπως γράφεται, μπορεί να γίνει ο έλεγχος είτε με τη φωνή του κ. Προκοπίου είτε με τη φωνή του κ. Κουλία και αντιλαμβάνεστε τη διαφορά στην ένταση και στον παλμό.
(Γέλια)
(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γεώργιο Προκοπίου)
Δεν ακούτε καλά τότε!
Ως εκ τούτου, αν υπάρχει πρόταση αναβολής, εμείς τη βλέπουμε θετικά, αυτό είναι δεδομένο. Απ’ εκεί και πέρα όμως, ίσως να είναι ένα κενό το γεγονός ότι μεταφέραμε όλα τα σχέδια υπηρεσίας από την επιτροπή Νομικών στις διάφορες επιτροπές. Η μη ενιαία θεώρηση των σχεδίων υπηρεσίας, για να υπάρχει η συγκρισιμότητα από τα ίδια μέλη του κοινοβουλίου... Κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο πρέπει να δούμε πώς αναθεωρούμε όλα τα σχέδια υπηρεσίας, ειδικά αυτές τις πρόνοιες που η τεχνολογία μάς έχει ξεπεράσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και αυτό συζητείται, κύριε Δημητρίου, στους κανονισμούς, αλλά είναι με τούτο το ομοιόμορφο που
καταλήξαμε να έχουμε σήμερα σχέδια υπηρεσίας, όπως τα κατακρίνετε ή τα επικρίνετε εσείς.
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Είναι πρόνοια βέβαια που υπάρχει σε πολλά...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, λόγω της ομοιομορφίας που ακολουθείτο μέχρι σήμερα.
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
...σχέδια υπηρεσίας για το whisper test.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Κουλίας.
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ:
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να χαιρετίσω τη στάση του συναδέλφου, που εντόπισε ένα απαράδεκτο γεγονός...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να μιλήσεις και για την αναβολή όμως που εισηγείται ο κ. Λουκαΐδης του ΑΚΕΛ.
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ:
Νομίζω είναι ψιθυριστά που έγινε η δουλειά στα λιμάνια και γι’ αυτό τα λιμάνια κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα. Και πρέπει για τους υπηρεσιακούς που κάνουν τέτοιους σχεδιασμούς και έρχονται στις κοινοβουλευτικές ομάδες όχι να το φέρνουμε στην ολομέλεια, να τους το στέλλουμε πίσω, όπως πρέπει και επιβάλλεται. Και πάρα πολλές φορές οι αγκυλώσεις που παρατηρούνται έτσι, με έντεχνο τρόπο, έφτασαν στο σημείο να βάζουν ό,τι θέλουν και να σου λένε δεν υπάρχει ούτε ο τρόπος. Μα, είναι δυνατό να μην υπάρχει τρόπος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί για την αναβολή; Άρα, όλοι αποδέχεστε την αναβολή.
Να παρακαλέσω τον πρόεδρο της επιτροπής να το χειριστεί.
Ναι, κύριε Δημητρίου.
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Αναβολή με ποιους όρους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να το χειριστεί η επιτροπή.
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Θα αλλάξουμε τα σχέδια υπηρεσίας;
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι ότι τούτο που ζητάτε τώρα το εκάμαμε. Εσκεμμένα το αφήσαμε εδώ και δεκαπέντε μέρες, για να έρθει η απάντηση πίσω. Τι, να το ξαναστείλουμε και να μας πουν το ίδιο; Είναι τα σχέδια υπηρεσίας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν θέλετε βοήθεια για το χειρισμό, να μιλήσουμε όχι εδώ, έχει πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται και είναι αυτονόητα.
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε ειλικρινείς...
ΕΥ. ΔΙΠΛΑΡΟΣ:
Δεν επιστρέφουν στη δημόσια υπηρεσία, είναι τούτο που λέει ο Πρόεδρος.
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
...δηλαδή ό,τι ήταν να κάμουμε το κάναμε από πλευράς επιτροπής και ήδη το γνωρίζει ο κ. Θεοπέμπτου ότι εσκεμμένα, ενώ το ψηφίσαμε εδώ και ένα μήνα, αφήσαμε τόσες μέρες, για να έρθει απάντηση. Η απάντηση αυτή είναι. Τι να κάμουμε; Να αλλάξω τα σχέδια υπηρεσίας εγώ; Δεν μπορώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Προκοπίου, αναβάλλεται το θέμα για μία βδομάδα και, όταν τελειώσει η ολομέλεια, να σε
παρακαλέσω, αν έχεις πέντε λεπτά, να έρθεις στο γραφείο μου μαζί με τον κ. Θεοπέμπτου.
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Ευχαρίστως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ πολύ
Η δεύτερη φορά:
Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων IΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ Συνεδρίαση 23ης Ιουνίου 2017

Θέμα:
Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας (Κλίμακες Α5, Α7 και Α9) προς υλοποίηση των διατάξεων του προϋπολογισμού και στα πλαίσια άσκησης του Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας (Κλίμακες Α5, Α7 και Α9) προς υλοποίηση των διατάξεων του προϋπολογισμού και στα πλαίσια άσκησης του νέου ρυθμιστικού/εποπτικού ρόλου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η έκθεση για το θέμα αυτό κυκλοφόρησε σε προηγούμενη ολομέλεια της Βουλής. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Αν δεν υπάρχουν ομιλητές, προχωρούμε σε ψηφοφορία.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
Όχι.
Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ:
Υπάρχουν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιος;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Ο κ. Θεοπέμπτου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, ο κ. Θεοπέμπτου.
Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ:
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε υπέρ ενός τέτοιου αντιεπιστημονικού όρου...
Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ:
Λέεις το πολλά δυνατά. Ψιθυριστά να το λες!
(Γέλια)
Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ:
...όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να ακούει ψιθυριστά από τεσσεράμισι μέτρα φωνή και όχι ήχο ή να γίνεται ένας έλεγχος από ένα μηχάνημα επιστημονικώς. Για τούτο το λόγο θα καταψηφίσουμε αυτούς τους κανονισμούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Δημητρίου.
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:
Εξ αφορμής της συζήτησης που έχει διεξαχθεί την προηγούμενη φορά, πριν δύο βδομάδες, πιστεύω ότι είναι μια καλή αφορμή σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία και με αυτούς που καταρτίζουν τα σχέδια υπηρεσίας να προχωρήσουμε σε έναν εκσυγχρονισμό των όσων έγραφαν πριν δεκαετίες σε σχέση με το “ψιθυριστά”. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, τα οποία πρέπει να τύχουν αναθεώρησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ.
Ο κ. Προκοπίου.
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ψιθυριστά, κύριε Προκοπίου!
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Ψιθυριστά; Εν μπορώ. Εγώ, τζιαι να θέλω, εν μπορώ ψιθυριστά!
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ:
Καμπανιαστά!
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Καμπανιαστά, ναι, σωστά...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άτε, καμπανιαστά καλό!
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, το λάβαμε υπόψη την περασμένη συνεδρία της ολομέλειας, αναβάλαμέν το, πήγαμε στο γραφείο σας, είμαι υπόχρεος να το αναφέρω, επεμβήκατε και εσείς προσωπικά, πήραμε όλους τους αρμόδιους φορείς, Νομική Υπηρεσία, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ΕΔΥ κ.λπ. και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς όλοι στα σχέδια υπηρεσίας, γι’ αυτό εκάμαμεν αυτή την παρατήρηση που είχε κάμει, που διαπίστωσε, που για όλους μας... Το είχαμε δει και στην επιτροπή που το συζητούσαμε. Αυτό έγινε πλέον, δίδεται εντολή εις τες υπηρεσίες τα σχέδια υπηρεσίας να τα γράφουν βάσει των νέων επιστημονικών δεδομένων πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ πολύ.
Προχωρούμε σε ψηφοφορία. Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Σαράντα επτά παρόντες, κύριε Πρόεδρε. Σαράντα δύο ψήφοι υπέρ, τέσσερις εναντίον και μία αποχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και μία αποχή, εγκρίνεται το σχέδιο υπηρεσίας, εγκρίνονται οι κανονισμοί.

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Νόμος για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και η σύγχιση που υπάρχει

Όταν αρχικά το νομοσχέδιο ήρθε στην επιτροπή περιβάλλοντος, η πρόθεση ήταν για εφαρμογή του από την 01/01/2018. Αργότερα και μετά από διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπήκαν οι πιο κάτω πρόνοιες με τις οποίες η κυβέρνηση είναι ελεύθερη να το θέσει σε εφαρμογή όταν αποφασίσει αλλά εντός του 2018. Πρόθεση μας είπαν είναι να εφαρμοστεί το Σεπτέμβρη.
....
(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου προβλέπουν τη λήψη ενός ή αμφοτέρων των πιο κάτω μέτρων: 
(α) Μέτρα που διασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης στη Δημοκρατία δεν θα υπερβαίνει, κατά κεφαλήν, τις ενενήντα (90) λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τις σαράντα (40) λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2025 ή ισοδύναμους στόχους εκφρασμένους σε βάρος:
Νοείται ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται από τους εθνικούς στόχους κατανάλωσης· 


(β) μέτρα που διασφαλίζουν ότι, το αργότερο από την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν θα παρέχονται δωρεάν στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, εκτός αν τεθούν σε εφαρμογή εξίσου αποτελεσματικά μέσα: 
Νοείται ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς μπορούν να εξαιρούνται από τα εν λόγω μέτρα και ότι δύναται να καθορίζεται κατώτατο όριο τιμής χρέωσής τους.

Ολόκληρος ο τροποποιητικός νόμος 163/2017 είναι εδώ.

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Πως φαντάζομαι ότι θα είναι η Κύπρος το 2038

Χριστούγεννα του 2038 και η κυπριακή τηλεόραση παίζει ένα ντοκιμαντέρ για το πως ήταν το Τρόοδος πριν χρόνια. Οι νεαροί το βλέπουν και δεν πιστεύουν ότι κάποτε είχε χιόνια, δέντρα και πυκνή βλάστηση.
Η μειωμένη βροχόπτωση και η αυξημένη θερμοκρασία επηρέασε ολόκληρη την Κύπρο, τα δέντρα συνεχίζουν να ξηραίνονται, η βλάστηση χάνεται αλλά πιο δραματική είναι η κατάσταση με τις δασώδες περιοχές του Τροόδους. 

Οι ελάχιστοι γεωργοί που έχουν μείνει ανταγωνίζονται τις μεγάλες αναπτύξεις για το λίγο νερό που υπάρχει. Οι αφαλατώσεις δουλεύουν πλέον ασταμάτητα καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στη θάλασσα.
Οι νέοι στόχοι της ΕΕ για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου είναι πλέον πολύ αυστηροί, χώρες άρχισαν να απαγορεύουν την κυκλοφορία ιδιωτικών βενζινοκίνητων οχημάτων ενώ όλα τα ντίζελ έχουν απαγορευθεί εδώ και καιρό. 
Καθημερινά στις ειδήσεις κυριαρχούν εικόνες από τη δυστυχία, την πείνα και την μετανάστευση των ανθρώπων που λόγω του υπερπληθυσμού και τη μείωση της δυνατότητας παραγωγής τροφής λόγω των κλιματικών αλλαγών, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν.

Στην Κύπρο το ποσοστό διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εξακολουθεί να είναι χαμηλό και πάλι δεν φαίνεται να έχουμε καμιά ελπίδα να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευτυχώς μετά από πολύχρονες διαδικασίες αποφασίστηκε να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς και διανομής σε ένα έξυπνο σύστημα έτοιμο να δεχτεί και να διαχειριστεί πιο καλά τις ανανεώσιμες πηγές.
Παράλληλα μετά από πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις άρχισε η αλλαγή των μετρητών ηλεκτρισμού σε έξυπνους μετρητές. Δυστυχώς δεν έγινε μελέτη προστασίας των δεδομένων των πολιτών και η ΕΕ εξετάζει καταγγελίες πολιτών.

Οι μεγάλοι επιχειρηματίες συνεχίζουν να ελέγχουν τις κρατικές πολιτικές. Οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά μόνο όταν λόγω των μεγάλων παραλιακών αναπτύξεων στο όνομα του ποιοτικού τουρισμού, εμποδίζουν πλέον την πρόσβαση του κοινού στις παραλίες, με ορισμένες μάλιστα να χρεώνουν είσοδο.

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη οικιστικών μονάδων ιδιαίτερα για χαμηλά αμειβόμενους, οι υπάρχουσες κατοικίες είναι ακατάλληλες για τόσο ψηλές θερμοκρασίες και η ποιότητα του αέρα έχει χειροτερέψει λόγω των κλιματικών αλλαγών αλλά και της έλλειψης δημόσιων μεταφορών. Για να προστατέψουν την υγεία τους ορισμένοι άρχισαν να κυκλοφορούν με μάσκες και πολλοί εγκαθιστούν συστήματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό της κατοικίας.

Οι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού σε συνεργασία με "δικούς" τους πολιτικούς πέτυχαν το 2018 μια σοβαρή αλλαγή στον βασικό τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο αφαιρώντας την ουδετερότητα του διαδικτύου. Πλέον τα πακέτα πληροφοριών χάνονται, καθυστερούν η περνούν από το ένα σημείο στο άλλο ανάλογα με το πόσα πλήρωσε και ποιος είναι ο αποστολέας.
20 χρόνια μετά, έχει πλέον περιοριστεί το μεγαλύτερο ελεύθερο μέσο επικοινωνίας και λόγου.
Οι ειδήσεις που φτάνουν στα αυτιά των πολιτών είναι πλέον ελεγχόμενες και παρουσιάζουν μια ψεύτικη εικόνα προόδου και ευημερίας. Οι λιγοστές οργανώσεις που έχουν μείνει εφαρμόζουν πλέον τις παλιές μεθόδους τοιχοκολλήσεων και διανομής φυλλαδίων.
Το έγκλημα έχει αυξηθεί, οι μικροκλοπές είναι πλέον μεγάλο πρόβλημα με ορισμένους χώρους όπως πολυκατοικίες, συγκροτήματα ή μικρές περιοχές να εργοδοτούν δική τους ασφάλεια. Επίσης για λόγους ασφάλειας, έχουν μειωθεί και οι τιμές των μεμονωμένων κατοικιών γιατί δεν είναι πλέον ασφαλές να μένει κάποιος μακριά και απομονωμένος.

Η αδιαφορία που οι κυβερνήσεις επέδειξαν στο παρελθόν όσον αφορά την ευημερία των ζώων και ιδιαίτερα τα αδέσποτα είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσουν οι πόλεις και η ύπαιθρος με αδέσποτους σκύλους και γάτους και αποτελεί καθημερινό θέμα συζήτησης. Οι φιλόζωοι δεν μπορούν να χειριστούν πλέον την κατάσταση, κάθε προσπάθεια είναι μάταιη και πολλοί εθελοντές δεν ασχολούνται πλέον.

Όλα αυτά τα γνωρίζαμε από χρόνια αλλά δυστυχώς το κυπριακό κράτος δε φημίζεται για μακρόχρονο προγραμματισμό αλλά από αποφάσεις με πρόσκαιρο κέρδος και φυσικά όπως πάντα είμαστε ειδικοί στις εκ των υστέρων αναλύσεις και όχι στην πρόληψη.


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Εφ Πολίτης: Φουλ σε αντιβιοτικά το χοιρινό Πηγή: http://politis.com.cy/article/foul-se-antiviotika-to-chirino#.WkT2rRktGDo.facebook

Της Μαρίας Παναγιώτου
"Εκτεθειμένοι στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στους χοίρους, βρίσκονται οι Κύπριοι, οι οποίοι τα καταναλώνουν χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με την Επισκόπηση της Αντιμικροβιακής Αντίστασης του Ηνωμένου Βασιλείου, η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία της Κύπρου είναι οκτώ φορές μεγαλύτερη από το όριο που συστήνεται. Οι Κύπριοι αγρότες χρησιμοποιούν περισσότερα από 400mg αντιβιοτικών ανά κιλό ζωικού κεφαλαίου, οκτώ φορές πάνω από το όριο, σε σύγκριση με 200mg/ ανά κιλό στις ΗΠΑ και μόλις πάνω από 50mg/ ανά κιλό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Όπως τονίζεται στην έκθεση, η χρήση αντιβιοτικών στη γεωργία και κτηνοτροφία πρέπει να μειωθεί επειδή αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς μπορούν να μεταφερθούν στον άνθρωπο μέσω του κρέατος που δεν έχει ψηθεί σωστά.
Με βάση τα τρέχοντα ποσοστά, η παγκόσμια κατανάλωση αντιβιοτικών αναμένεται να αυξηθεί κατά 67% μέχρι το 2030.Ο οικονομολόγος που πραγματοποίησε την αναθεώρηση, ο Jim O’Neill, δήλωσε ότι τα στοιχεία είναι «συγκλονιστικά» και ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθαίνουν κάθε χρόνο, από τις λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, μέχρι το 2050.
Ανέφερε ότι ένας λογικός στόχος για χρήση γεωργικών αντιβιοτικών θα ήταν 50mg για κάθε 1 κιλό ζωικού κεφαλαίου, επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί στη Δανία. Σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή έκθεση το 2013, η Κύπρος πρωτοστάτησε στον κατάλογο των χωρών της ΕΕ, χρησιμοποιώντας 408 mg αντιβιοτικών ανά κιλό κρέας, λίγο περισσότερο από την Ιταλία (370 mg / kg) και την Ισπανία (249 mg / kg) /κιλό).
Η κατανάλωση αντιβιοτικών από ζώα είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανθρώπων σε πολλές χώρες του κόσμου. Η τάση ενέχει τον κίνδυνο να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν πολλά βακτήρια που έχουν αντίσταση στα αντιβιοτικά, είτε μέσω άμεσης επαφής μεταξύ ανθρώπων και ζώων, είτε λόγω κατανάλωσης κρέατος που δεν έχει ψηθεί σωστά ή από ζωικά απόβλητα. "

Πηγή: http://politis.com.cy/article/foul-se-antiviotika-to-chirino#.WkT2rRktGDo.facebook

η έκθεση είναι εδώ

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Σταυρώματα, κοψίματα και ενημερώσεις

Την επομένη της ψήφισης του προυπολογισμού, βλέπω να γράφονται διάφορα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Ιδού τι σημαίνουν όλα όσα ακούτε: 
Τι κάνει συνήθως η Βουλή σε διάφορα κονδύλια;

Αποκοπή:
όταν ψηφιστεί μια αποκοπή κονδυλιού σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει αυτό που προέβλεπε το κονδύλι

Σταύρωμα:
Όταν γίνει σταύρωμα, τότε όταν έρθει η ώρα η κυβέρνηση να ξοδέψει τα λεφτά που σταυρώθηκαν, τότε θα έρθει στην Επ Οικονομικών να εξηγήσει τι σχέδια έχει και πως σκοπεύει να τα ξοδέψει.
Η χρησιμότητα της πράξης αυτής είναι πολλαπλή. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση αναγκάζεται να εξηγήσει τα σχέδια της, δεν μπορεί να μετακινήσει τα λεφτά αλλού και να μην κάνει το έργο, και υπάρχει και ενημέρωση ότι ήρθε η ώρα να εκτελεστεί το έργο, να ξοδευτούν τα λεφτά κλπ. Συνήθως όλα τα σταυρωμένα κονδύλια περνούν εύκολα.

Ενημέρωση:
Με την ενημέρωση απαιτείται συνήθως 6μηνη αναφορά για το πως η κυβέρνηση ξόδεξε τα λεφτά, που τα εδωσε κλπ.
Η αξία της ενημέρωσης είναι κυρίως στο ότι η κυβέρνηση ξέρει ότι θα δώσει αναφορά και έτσι υπάρχει πιο καλός έλεγχος.
Για παράδειγμα όταν δίνονται από ένα κυβερνητικό τμήμα επιχορηγήσεις, με την ενημέρωση δημοσιοποιείται ο κατάλογος όλων όσων πήραν την επιχορήγηση. Εξασφαλίζεται έτσι διαφάνεια. 


Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Προυπολογισμοί 2017


13 Δεκεμβρίου 2017


Ομιλία Βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων
Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενέργεια και Μεταφορές
4
Το 2010 ετοιμάστηκε το Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας το οποίο περιλάμβανε:
·      διαδρομές λεωφορείων,
·      εγκατάσταση συστήματος GPS,
·      ηλεκτρονική ενημέρωση για την προσέλευση των λεωφορείων,
·      μοντέρνες στάσεις λεωφορείων
·      Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων
·      Προώθηση της ποδηλασίας
·      Πεζοδρομοποιήσεις και διασταυρώσεις πεζών

Έγινε το σχέδιο, αγοράσαμε τα λεωφορεία και μετά τίποτα … 5 χρόνια απόλυτης απραξίας.

Και όλα αυτά ήταν μόνο για τη Λευκωσία, ακόμη δεν κάναμε τίποτα για τις άλλες πόλεις …

Αλλά άδικα περιμένει ο κόσμος να βρει φτηνό, ασφαλισμένο τρόπο μετακίνησης, γιατί όταν ο υπεύθυνος για τις μεταφορές υπουργός αλλά δυστυχώς και συνάδελφοι βουλευτές, θεωρούν επιτυχία την αύξηση πώλησης αυτοκινήτων κατά 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς ότι αυτή η αύξηση είναι δείκτης της απόλυτης αποτυχίας των δημόσιων μεταφορών.

Και φυσικά τα πολλά αυτοκίνητα θέλουν δρόμους, δρόμους που η κυβέρνηση κάνει με μεγάλη χαρά, χωρίς διαβούλευση, χωρίς έγνοια για τους πολίτες, τα ποδήλατα και τους πεζούς.
Τρανή απόδειξη η λεωφόρος Αγλαντζιάς, που όχι μόνο δεν έχει ποδηλατόδρομο, έχει πολύ αραιές διασταυρώσεις πεζών και ακόμη χειρότερα κατάστρεψε και 300m2 δάσους στο πάρκο Ακαδημίας.

Μάταια φώναζαν και διαδήλωναν οι ομάδες πολιτών από την διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και τη λεωφόρο Ακαδημίας που τα Τοπικά σχέδια τη δείχνουν να διασχίζει το πάρκο Ακαδημίας από τη μια πλευρά στην άλλη και ταυτόχρονα να απειλεί και το πάρκο Αθαλάσσας.

Ένας δρόμος που παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνει, εμφανίζεται ακόμη μέσα στο προϋπολογισμό του 2018 με εικονικό ποσό.

Φυσικά η αδιαφορία για τις δημόσιες μεταφορές συνεχίζει σε όλους τους τομείς όπως π.χ. το νόμο για τα ποδήλατα που εκκρεμεί στη Βουλή για ψήφιση από το 2011!

Και γιατί παρακαλώ; Επειδή περιμένουμε από την κυβέρνηση να αλλάξει άλλες νομοθεσίες για να μην έχουμε σύγκρουση.
Πέντε χρόνια δεν έκαναν απολύτως τίποτα.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι η υποχρέωση των πολιτών να αγοράσουν και να συντηρούν αυτοκίνητο, να πληρώνουν καύσιμα, φορολογίες και έξοδα στάθμευσης.

Παράλληλα όμως, αυξάνονται οι θάνατοι στο δρόμο από τα δυστυχήματα και χάνονται εκατοντάδες ζωές λόγω της κακής ποιότητας του αέρα.
Επίσης το ότι δεν περπατούμε και ότι δεν ποδηλατούμε καθημερινά, σημαίνει ότι δεν κάνουμε άσκηση με ότι αυτό σημαίνει για την υγεία μας.

Είμαστε η χώρα όπου το ιδιωτικό αυτοκίνητο βασιλεύει μαζί με το ποδόσφαιρο και το κυνήγι.

Η νέοι μας δεν έχουν αυτονομία κίνησης και παρακαλούν συγγενείς και φίλους να τους μεταφέρουν με το αυτοκίνητο.
Σκεφτήκατε ποτέ πόσο περιοριστικό είναι αυτό για ένα νεαρό άτομο;
Πόσοι νέοι χάνουν τη ζωή τους επιστρέφοντας από νυκτερινές εξόδους;

Τη νεολαία μας το μέλλον μας που την κατευθύνουμε να πάει σε πανεπιστήμια γιατί βρίσκεται σε μια κοινωνία που εκτιμά μόνο τα ακαδημαϊκά προσόντα, που δεν βοηθά τους νέους να επιλέξουν κάτι που να τους ευχαριστεί, μια κοινωνία που δεν εκτιμά τον καλό τεχνικό, τον καλό υδραυλικό, τον καλό μηχανικό αυτοκινήτων, τον καλό καλλιτέχνη.

Είμαστε μια κοινωνία που δεν γνωρίζει το ρητό που αποδίδεται στον Αινστάιν και που λέει ότι:
"Αν κρίνουμε ένα ψάρι από την ικανότητα του να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο, τότε θα μεγαλώσει νομίζοντας ότι είναι ηλίθιο."

Είμαστε μια κοινωνία που γνωρίζει πολύ καλά ότι οι νέοι μας μπορούν χωρίς καμιά δυσκολία να αγοράσουν τσιγάρα, ποτά και άλλες ουσίες.
Όπου κάνουμε pre-game parties με ποτά πριν από το αγώνα για να υπάρχει παλμός στην κερκίδα.

Είμαστε η τρίτη χώρα στην ΕΕ όπου μαθητές πίνουν πάνω από 5 ποτά σε μια έξοδο.

Μια κοινωνία που δεν ασχολήθηκε καθόλου με τις 5000 συλλήψεις το χρόνο για ναρκωτικές ουσίες.

Μια κοινωνία που ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να προσφέρει απασχόληση στη νεολαία τα απογεύματα και την καλοκαιρινή περίοδο γιατί όλη μέρα τρέχουν στα ιδιαίτερα.

Διαχείριση παράκτιων περιοχών και Φύση
4.40
Την ίδια αδιαφορία δείχνουμε και για τις παραλίες και γενικά τις παράκτιες περιοχές που υποφέρουν από κακοδιαχείριση και το μέλλον τους δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό.
Στην αρχή είχαμε τα παράνομα έργα στη Σωτήρα, μετά στο Παραλίμνη που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, το τεχνητό κόλπο που έκανε εταιρεία ανάπτυξης για να φέρει τη θάλασσα στα διαμερίσματα του. Όλα αυτά ατιμώρητα φυσικά …

Μετά είχαμε τον Κανονισμό που κατάθεσε η κυβέρνηση για τις Δασικές παραλίες με τον οποίο θα δίνονταν δασικές παραλίες στις Τοπικές Αρχές για κατασκευή περιπτέρων και εστιατορίων και σε ιδιώτες για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Αυτό περιλάμβανε παραλίες στον Ακάμα, στην Πέτρα του Ρωμιού όπου σχεδίαζαν εστιατόρια, κιόσκια για γάμους στην παραλία και θεματικό πάρκο, το Δασούδι στη Λεμεσό, τον Κόννο στην Αγία Νάπα, στο Κάβο Γκρέκο κλπ.

Παράλληλα μάθαμε εντελώς τυχαία ότι ταυτόχρονα με την κατάθεση του Κανονισμού μια τουλάχιστον παραλία γνωστού ξενοδοχείου έγινε ξαφνικά δασική παραλία, χωρίς να το ξέρει η Έπαρχος και το μάθαμε μόνο, όταν το ξενοδοχείο οργάνωσε πάρτι στην άμμο.

Μετά από αυτό η Βουλή ψήφισε δυστυχώς μια άλλη κυβερνητική πρόταση για ιδιωτικοποίηση λιμενοβραχιόνων και επιχώσεων, άσχετα αν αυτές έγιναν νόμιμα ή όχι και άσχετα αν δεν υπάρχει πουθενά ορισμός για το πόσες πέτρες στο νερό συνιστούν "επίχωση".

Μετά ήρθε η πρόθεση για πώληση κρατικής γης ακόμη και προστατευμένων περιοχών η οποία όμως ευτυχώς αποσύρθηκε.

Είμαι σίγουρος όμως ότι το δικαίωμα μας να απολαμβάνουμε ελεύθερα τη θάλασσα, δικαίωμα που το προστατεύαμε από το 1960 μέσα από τον Περί προστασίας της Παραλίας νόμο, θα μας το στερήσουν ακόμη περισσότερο με τα νέα σχέδια για διπλασιασμό του τουρισμού και τις τεράστιες αναπτύξεις των 11000 πολυτελών επαύλεων.

Και το δικό μου ερώτημα είναι που είναι όλοι αυτοί οι τουρίστες;
Πως επωφελήθηκε ο κόσμος;
Γιατί χάθηκαν οι τουρίστες από την Γερμασόγεια στη Λεμεσό, από την Αγ Αντωνίου στην Πάφο και από το παραλιακό μέτωπο Δεκέλειας στη Λάρνακα;
Με άλλα λόγια, έχουμε δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων του τουρισμού;

Μήπως οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν μόνο μερικούς και όχι όλο το πληθυσμό;

Είναι μέσα από αυτό το ίδιο σκεπτικό που η Αρχή Λιμένων ήθελε πριν μερικές εβδομάδες να αυξήσει τα τέλη για ιδιωτικά σκάφη ούτως ώστε, όπως μας είπαν στην Επιτροπή Μεταφορών, "να φύγουν οι φτωχοί για να έρθουν πλούσιοι".

Όλα αυτά σε μια χώρα που δεν εφαρμόζει τη Σύμβαση της Βαρκελλώνης, δεν υπόγραψε τη Σύμβαση για την Ολοκληρωτική Διαχείριση των Παράκτιων περιοχών και που ακόμη στέλνει τα λερωμένα νερά των υπόνομων στη θάλασσα, γιατί δεν γνωρίζουμε τις πανάρχαιες μεθόδους αειφόρου σχεδιασμού και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, που βασίζονται σε δεξαμενές συγκράτησης, απορρόφησης και πιο ορθολογικής διαχείρισης των νερών της βροχής

Μια κυβέρνηση που δεν ξέρει και ούτε φαίνεται να νοιάζεται, γιατί μετά από τόσα χρόνια οι Λεμεσιανοί κολυμπούν μέσα σε βόθρους και απόβλητα όλων των ειδών.

Και σαν να μην αρκούσαν τα προβλήματα του παραλιακού μετώπου, ήρθε τώρα και η κατασκευή ψηλών κτηρίων κοντά στο νερό. Με τα μεγάλα υπόγεια των κτηρίων αυτών να παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες γιατί λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα γεμίζουν νερό.
Νερό το οποίο μαζί με λάσπες και ότι άλλο έχει εκεί, δόθηκε άδεια να στέλνεται με αγωγούς στη θάλασσα.

Χωρίς μελέτη, χωρίς να έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες που είναι απαραίτητες σε περιοχές με ψηλή πυκνότητα πληθυσμού, χωρίς να εξετάσουμε την υποχρέωση αγοράς συντελεστή δόμησης από ιδιοκτήτες της περιοχής Ακάμα και των κοινοτήτων Τροόδους, δώσαμε άδειες για ψηλά κτήρια, δώσαμε δωρεάν τον εθνικό πλούτο που ονομάζεται Συντελεστής Δόμησης.

Άδεια για ψηλά κτήρια έδωσαν και για τη Λάρνακα, μέσα από μια περίεργη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης όπου κάλεσαν τους κατοίκους και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Λάρνακας, να εκφράσουν τις απόψεις τους, στα γραφεία της Πολεοδομίας στη Λευκωσία η ώρα 9 το πρωί.
Βεβαιώθηκαν έτσι ότι δε θα μπορούσε κανένας να έρθει και ξεπέρασαν με αυτή την εξυπνάδα το εμπόδιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Με αυτή την ευκαιρία θέλω να τονίσω σε όλους όσους έχουν ανάμιξη, ότι θα παρακολουθούμε στενά την διαδικασία περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής του διυλιστηρίου και των δεξαμενών.
Το θέμα είναι σοβαρό, άπτεται της δημόσιας υγείας και δεν περιμένω ότι μια σωστή αποκατάσταση θα συμπληρωθεί μέσα σε μερικούς μήνες όπως έχουν αφήσει να νοηθεί.

Οι δυσκολίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης τέτοιων χώρων είναι πολύ μεγάλες, γι αυτό συνήθως καταλήγουν να είναι πάρκα και όχι οικιστικές περιοχές όπως σχεδιάζουμε εμείς.

Φύση
1.43
Και δεν μείναμε εδώ όσον αφορά την προστασία της Φύσης γιατί είχαμε και εδώ εξίσου κακές εμπειρίες.
Είδαμε την κυβέρνηση να πασκίζει να βρει τρόπους να ικανοποιήσει τις ανάγκες της ανάπτυξης στη Λίμνη, παρά τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν που μας επανέλαβε στη Βουλή ο ίδιος ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ.

Το σύστημα των περιβαλλοντικών μελετών κατάρρευσε με τα όσα ακούσαμε για την περιβόητη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί, όπου αναδείχθηκαν πολλά προβλήματα στη μελέτη, μεταξύ άλλων και τα πολλαπλά προβλήματα του συστήματος Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.
Ένα σύστημα μελετών βασισμένο στο "Εγω στραώνω και πουλώ και συ άμπλεπε τζιαι γοραζε",

Ένα σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για να δίνονται εύκολα οι εγκρίσεις.

Και ενώ περιμέναμε να έρθει το νέο νομοσχέδιο με τις πρόνοιες της νέας Οδηγίας, για τις περιβαλλοντικές μελέτες, με την ελπίδα ότι θα βλέπαμε βελτιώσεις, είδαμε ένα νομοσχέδιο που και πάλι δεν καθορίζει ποιος δικαιούται να κάνει περιβαλλοντικές μελέτες, στερώντας έτσι δουλειές από αποφοίτους πανεπιστημίων με περιβαλλοντικές σπουδές.

Ακόμη χειρότερα, είδαμε να περιλαμβάνεται μέσα πρόνοια που ήταν απαίτηση επιχειρηματιών, όταν μια μελέτη απορρίπτεται από την επιστημονική επιτροπή, να μπορεί να δώσει άδεια μια διυπουργική επιτροπή!
Φυσικά αυτό ήρθε καθυστερημένα στη Βουλή και κάτω από απειλές από την ΕΕ γιατί ήθελαν να προλάβουν να αδειοδοτήσουν όσα πιο πολλά έργα μπορούσαν με τον παλιό νόμο.

Καθυστερημένα ήρθαν επίσης και άλλα νομοσχέδια που η κυβέρνηση δεν ήθελε να εφαρμοστούν πριν τις εκλογές, όπως αυτό με τις πλαστικές τσάντες και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ζώα και αδέσποτα
1.50
Ακόμα χειρότερα από τα ποδήλατα που τουλάχιστον κάτι έφθασε στη Βουλή, είναι η σκόπιμη αναβλητικότητα της νομοθέτησης της λειτουργίας των
καταστημάτων πώλησης ζώων συντροφιάς, τα γνωστά Pet Shops.

Το νομοσχέδιο κυκλοφορεί από το 2008 και η κυβέρνηση όποτε ερωτηθεί έχει μια μόνιμη απάντηση τα τελευταία χρόνια, ότι το νομοσχέδιο είναι "υπο διαβούλευση".

Έτσι καταλήξαμε στην Κύπρο να έχουμε σε σπίτια και αυλές πύθωνες, πιθήκους, τάρανδους, ελάφια, αγριόγατους και ότι άλλο χωρεί ο νους, χωρίς έγνοια για την πραγματική ευημερία των ζώων.

Η κυβέρνηση με τη δικαιολογία της επανεξέτασης και διαβούλευσης και ενώ ήταν υπό συζήτηση στην Επ Περιβάλλοντος, απέσυρε το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στη νομοθεσία για τους σκύλους με διάφορες δικαιολογίες.

Και η αδιαφορία για τη διαχείριση των ζώων δυστυχώς δεν περιορίζεται μόνο εδώ.
Το μόνο που μπορούσαν να σκεφτούν ήταν να διαθέσουν το αστείο ποσό των €75000 για στειρώσεις ζώων και μάλιστα αυτό έγινε με προβληματικές διαδικασίες.
Δεν ενδιαφέρονται για τις εκατοντάδες χιλιάδες αδέσποτα, τα καταφύγια, τους εθελοντές που δεν τα βγάζουν πέρα και τον τεράστιο αγώνα που κάνουν για να βρουν λεφτά.

Και μέσα σε όλη αυτή την αδιαφορία, στρίβουν το μαχαίρι στις πληγές των φιλοζωικών, χρεώνοντας τις με €35 για να εκδώσουν το πιστοποιητικό TRACES, που χρειάζεται από την κυβέρνηση όταν ένας σκύλος υιοθετηθεί στο εξωτερικό.

Οι εκκλήσεις για απαλλαγή αντιμετωπίζονται φυσικά με την ίδια αδιαφορία όπως και όλα τα θέματα σχετικά με την ευημερία των ζώων.

Μια αδιαφορία που την είδαμε σε έξαρση με τον καταρροϊκό πυρετό, όταν οι αγρότες έχαναν τα ζώα τους και εκλιπαρούσαν για τεχνική βοήθεια.

Την ίδια αδιαφορία είδαμε και όταν δόθηκε η άδεια να σφάζονται στη φάρμα, ανάμεσα στην κοπριά παρακαλώ, παραγωγικά ζώα που κατάρρευσαν στη φάρμα, για να πωληθεί το κρέας τους χωρίς να πάνε σε σφαγείο.
Ενέργεια
1.20
Πριν λίγες μέρες η Βουλή ψήφισε το συμπληρωματικό προϋπολογισμό της ΑΗΚ μέσα στον οποίο συμπεριλαμβανόταν και το ποσό των €7.5εκ για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα €14.5εκ, ποσό που πληρώνουν οι καταναλωτές ηλεκτρισμού στην Κύπρο, για να δικαιούμαστε να ρυπαίνουμε.

Φυσικά, προτιμήσαμε να πληρώσουμε όλα αυτά τα λεφτά αντί να πάρουμε μέτρα για να μειώσουμε τη ζήτηση ενέργειας.
Δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα από τα δοκιμασμένα στην Ευρώπη χρηματοδοτικά εργαλεία για μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στα σπίτια και τα κτήρια των καταναλωτών.
Αυτό μάλιστα θα δημιουργούσε πολλές δουλειές ανάμεσα σε χαμηλά αμειβόμενους και μικρές επιχειρήσεις.

Φυσικά ούτε στα Δημόσια κτήρια κάναμε κάτι, άσχετα εάν υπήρχαν εγκεκριμένα €20εκ για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων.

Δεν προωθήσαμε τις ΑΠΕ όσο έπρεπε, όπου μείναμε πολύ πίσω στο 8.4% ενώ ο στόχος μας ήταν 13% και μας μένουν μόνο δύο χρόνια για να τον πετύχουμε, τη στιγμή που άλλες χώρες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους ελάχιστους αυτούς στόχους.

Σκεφτήκατε ποτέ πόσες δουλειές θα δημιουργούνταν και πόσα νοικοκυριά θα επωφελούνταν, εάν προωθούσαμε τις εγκαταστάσεις φωτοβολταικών με το σύστημα Net metering, αν προωθούσαμε τη χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων και την παραγωγή βιοαερίου, ενέργειας και κομπόστ;

Απόβλητα
1.45
Για να έχεις όμως χωριστή συλλογή οργανικών και άλλων αποβλήτων πρέπει να έχεις και μια σωστή πολιτική την οποία εμείς δεν έχουμε.
Κατασκευάσαμε το εργοστάσιο στην Κόσιη και χωρίς σωστή μελέτη προχωρήσαμε και κτίσαμε και το Πεντάκωμο.

Μόνο το υπουργείο Εσωτερικών ήθελε να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός ενώ όλοι οι άλλοι είχαν σοβαρές ενστάσεις.
Ενστάσεις που βασίζονταν στο ότι ο σχεδιασμός αυτός, ήταν αντίθετος με τις οδηγίες της ΕΕ, ενστάσεις για το ότι θα καταλήγουμε να έχουμε κατάλοιπα από τα εργοστάσια, που δεν θα ξέραμε τι να τα κάνουμε.

Και παρά τις προειδοποιήσεις, το Υπ Εσωτερικών προχώρησε με τη μονάδα στο Πεντάκωμο.
Το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα έχουμε ερευνητική επιτροπή να εξετάσει το θέμα αλλά και δικαστικές διαδικασίες.

Μέσα σε όλο αυτό τον κακό σχεδιασμό είχαμε και την κατασκευή των περιβόητων Πράσινων Σημείων.
Κακά σχεδιασμένο σύστημα που δεν προωθεί την επαναχρησιμοποίηση και μετά από έξοδα εκατομμυρίων τα πιο πολλά κάθονται αχρησιμοποίητα πάνω από ένα χρόνο.

Σε όλη την Ευρώπη εκμεταλλεύονται την πολιτική για τα απόβλητα για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Εμείς όμως χρησιμοποιήσαμε την πολιτική των αποβλήτων για να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένα συμφέροντα, ιδιοτροπίες και ξεροκεφαλιές.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι και οι απειλές από την ΕΕ για την καθυστέρηση στο κλείσιμο των σκυβαλότοπων στον Κοτσιάτη και στο Βατί.

Ελπίζω μόνο, η αποκατάσταση των δύο αυτών σκυβαλότοπων να μην γίνει όπως τους άλλους, αλλά να γίνει σωστά με βάση αληθινά πρότυπα, να έχει προγραμματιστεί από πριν η χρήση του χώρου και να διαχειρίζεται τα υγρά στραγγίσματα και τα αέρια, όπως ακριβώς προβλέπει η ΕΕ και η πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές.

Ευχαριστίες
Πριν κλείσω θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ήρωες μου, στις Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών, των ασθενών, τις σπάνιες παθήσεις, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τις κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, τα καταφύγια, τη φιλανθρωπία την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης των φιλοζωικών οργανώσεων.

Και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοφία και ιδιαίτερα στη Χρυσάνθη που με κάνουν να φαίνομαι πολύ πιο καλός από ότι είμαι.

Σας ευχαριστώ!

Καλά Χριστούγεννα

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων –Συνεργασία Πολιτών
-------------------------------------------------------------------------
Το δημοσίευμα του Πολίτη την επόμενη μέρα!!

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Αντιπλημμυρικά έργα στον προυπολογισμό του κράτους για το 2018


Η σχετική σελίδα με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κινδύνου, χάρτες και άλλες πληροφορίες του Τμ Αναπτύξεως Υδάτων είναι εδώ.
------------------------------------
1.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.889.000  που προορίζονται να καλύψουν:

  1. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου για αποπληρωμές τόκων και κεφαλαίων για δάνεια που αφορούν έργα ομβρίων της Φάσης Α.  Η επιχορήγηση (€220.000) θα παραχωρείται απευθείας ή επί χρεολυτικών δόσεων δανείων που θα συνάπτονται με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης, ανάλογα με την περίπτωση.

  1. Κυβερνητική χορηγία προς το Δήμο Λευκωσίας, ύψους €569.000, για την κατασκευή αριθμού οχετών ομβρίων στην περιοχή του Δήμου, η οποία ήταν απαραίτητη για να εξυπηρετήσει όμβρια που παροχετεύονται από άλλους γειτονικούς Δήμους, καθώς επίσης των οχετών που προορίζονται για την περιοχή Βορείου Πόλου στο Καϊμακλί, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 70.278 ημερομηνίας  22.4.2010.

  1. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, ύψους €2 εκ., για την κατασκευή ορισμένων αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μείζονος Λεμεσού από το Σ.Α.Λ.Α., σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 82.116 ημερ. 15.2.2017.

  1. Εκτέλεση έκτακτων αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ύψους €100.000.
(Άρθρο 08765.3 «Σχέδιο Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων»)

Υποομάδα Δαπανών 08800 – Άλλα Έργα Υποδομής

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν:

1)           Βιοτεχνική Περιοχή Τσερίου:
            Με Απόφαση του ημερομηνίας 11.06.2009 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχορήγηση από το Κράτος των έργων υποδομής για τη δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής από την Κοινότητα Τσερίου, κατά τα 2/3 της δαπάνης. Με βάση την αναθεωρημένη μελέτη το κόστος του έργου ανέρχεται στα €1.048.340. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

2)           Αιτήματα τα όποια εκκρεμούν τα τελευταία χρόνια για δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών και θα προωθηθούν ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας.
(Άρθρο 08802.3 «Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών»)

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Υποομάδα Δαπανών 08831 – Αντιπλημμυρικά Ομβρίων

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται για την κατασκευή έργων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων και άλλων αντιπλημμυρικών έργων για προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών σε Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά στην Επαρχία Λευκωσίας (€33.200), Λεμεσού (€37.800), Λάρνακας (€45.000) και Πάφου (€34.000).  (Άρθρο 08839.3 «Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και Πρώην Μικτά Χωριά»).


2.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα  Κατασκευαστικά  Έργα
Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €3.150.000 για  κάλυψη  των δαπανών για Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων, Αντιπλημμυρικά  και Αποχετευτικά Έργα και Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών. Επίσης η πρόνοια ύψους € 491.000 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά που θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας  πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29.313 ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).

3.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €550.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων, αντιπλημμυρικών και εξωραϊστικών έργων μέσα σε χωριά. Ποσό ύψους €117.000 αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29.313 και ημερομηνία 9/11/1987). (Άρθρο 08923.3  «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).
4.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα
            Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.500.000 για κάλυψη δαπανών: 
1.         βελτίωσης και κατασκευής δρόμων,
2.         συνέχισης /έναρξης των εργασιών  κατασκευής αντιπλημμυρικών και αποχετευτικών έργων όμβριων
3.         εκτέλεσης εξωραϊστικών έργων  κυρίως δημιουργία πάρκων και πλατειών σε χωριά
             Πρόνοια ύψους €696.650  αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 29.313 και ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»).
5.    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υποομάδα Δαπανών 08920 - ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις:
(α)       ύψους €3.692.320 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων στα χωριά, αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά  και εξωραϊστικά σχέδια χωριών. Ποσό ύψους €277.850 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αριθμό 29.313, ημερομηνία 9.11.1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»)

(β) ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκτέλεσης έργων σε χωριά που έχουν μετακινηθεί ή αντιμετωπίζουν προβλήματα κατολισθήσεων. (Άρθρο 08930.3 «Μετακίνηση Χωριών»)
Related Posts with Thumbnails